Alles volgens afspraak!

Contractvervoer

Bij contractvervoer van Taxi Bakker BV staat persoonlijke aandacht voor de cliënt centraal. Taxi Bakker BV realiseert zich dat er onder de mensen die zijn aangewezen op contractvervoer, zich kwetsbare personen bevinden. Duidelijke afspraken zijn belangrijk, maar ook begrip voor de persoonlijke situatie waarin mensen zich bevinden.

Taxi Bakker BV streeft ernaar om zoveel mogelijk regelmaat aan te brengen binnen het contractvervoer. Uiteraard vertaald zich dat naar een juiste en tijdige uitvoering van het vervoer, maar het gaat verder. Waar mogelijk worden chauffeurs op vaste routes ingezet. Op deze wijze wordt de persoonlijke aandacht voor de cliënt verhoogd. Tevens beschikken alle chauffeurs over specifieke opleidingen die het werk met bijzondere en verschillende doelgroepen vereisen.

Een van de bekendste vormen van contractvervoer is het vervoer van kinderen, het zogenaamde leerlingenvervoer. Taxi Bakker BV brengt dagelijks vele honderden kinderen naar school en daarvandaan weer naar huis, buitenschoolse opvang, of instelling.

Overige vormen van contractvervoer zijn:

AWBZ vervoer: Vervoer op basis van medische noodzaak naar bijvoorbeeld een dagbehandeling.

WMO vervoer: Vervoer op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze vervoersvorm is speciaal bestemd voor mensen met een mobiliteitsbeperking en gericht op het bevorderen van de mogelijkheid tot maatschappelijke participatie.

Zittend ziekenvervoer: Vervoer van en naar een ziekenhuis, medisch specialist, of instelling voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Het vervoer vindt plaats op advies van een arts of specialist en wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.

> Offerte aanvragen