Veilig vervoer als absoluut uitgangspunt!

Leerlingenvervoer Taxi Bakker BV

Kinderen die in Nederland naar school gaan, leggen in verreweg de meeste gevallen de route naar school zelfstandig af of worden door hun ouders gehaald en gebracht. Soms gaat dat echter niet. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Als aan bepaalde criteria wordt voldaan, kunnen ouders een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer. Iedere gemeente heeft hiervoor haar eigen beleid (binnen een wettelijk kader). Ouders kunnen een beroep doen op het leerlingenvervoer als de afstand tussen de dichtstbijzijnde toegankelijke school en huis meer bedraagt dan een bepaald aantal kilometers. Deze afstand wordt door de gemeente bepaald. De gemeente kan twee dingen doen: vervoer aanbieden of de ouders een vergoeding geven om passend vervoer te regelen, ‘indien de leerling, gelet op zijn verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap of leeftijd, niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken’.

Taxi Bakker vervoert al sinds de jaren negentig leerlingen in opdracht van diverse instanties. Hierdoor beschikt Taxi Bakker over ruime ervaring met en kennis van deze speciale groep klanten. Elke dag reizen honderden leerlingen met Taxi Bakker vanaf huis naar het opleidingsinstituut en weer terug. Dit vervoer wordt uitgevoerd met diverse typen voertuigen. De traditionele taxi voor vier personen, de taxibus voor acht personen, de rolstoelbus en de touringcar. Al deze voertuigen worden gebruikt voor het leerlingenvervoer.